Om

Medlem af:

 

Dansk Billedhuggersamfund og

Billedkunstnernes Forbund (BKF)

 

Autodidakt, født 1946, "Det tager 12 års uddannelse at blive autodidakt billedhugger": citat HVV

 

Debuterede 1980 på Kunstnernes Sommerudstilling

 

 

 

Min arbejdsform:

 

Den teknik, jeg benytter, består meget forenklet i at skære skulpturen i skum, som derefter fikseres i støbesand. Skummet er meget let brandbart og forsvinder stort set fuldstændig ved opvarmning, så når den godt 1200 C varme bronze hældes i formen, forsvinder den originale skumskulptur, og i stedet har jeg en bronzeskulptur.

 

Ved denne metode, hvor modellen forgår under processen, kan der naturligvis kun laves ét eksemplar. Fordelen består for mig i, at jeg kan arbejde friere med formen, når jeg arbejder i skum, end hvis jeg modellerede.

 

Rent teknisk arbejder jeg også på samme måde, som da jeg arbejdede i granit - nemlig ved at hugge eller skære mig ind til skulpturen.  Jeg forsøger i det endelige arbejde at bibeholde, hvad man kan kalde skitsens friskhed.

 

Den friskhed, der kan være over en skitse, ses nogle gange at forsvinde i det endelige, (alt for) gennemarbejdede arbejde, og det er det, jeg forsøger at undgå, ved at lade umiddelbare indtryk blive stående og lade materialets egenart og vilje være til stede ved siden af min egen ide og intention.